Ervaringsprojecten De Jong BORG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joure

Projectbegeleiding KVO-B op bedrijventerreinen Sewei 

Heerenveen

Projectbegeleiding KVO-B en collectief cameratoezicht op bedrijventerreinen Haskerveen, Businesspark Friesland, Businesspark Friesland-West, Het Kanaal, Nijehaske, Kavels, IBF en Heerenveen-Zuid en voorzitter van de werkgroep KVO-B

Projectbegeleiding Upgrade cameratoezicht bedrijventerreinen Heerenveen-Noord, IBF, Heerenveen-Zuid en Akkrum

Bolsward

Procesbegeleiding hercertificering KVO-B

Projectbegeleiding KVO-B project alle bedrijventerreinen van Bolsward, voorzitter van de werkgroep KVO-B

Wolvega

Ondersteuning Stichting Parkmanagement Bedrijventerreinen Wolvega voor de collectieve beveiliging en inkoop, voorzitter operationele werkgroep kwartaaloverleg

Lelystad

Projectbegeleiding KVO-B  en collectief cameratoezicht bedrijventerrein Larserpoort, voorzitter werkgroep KVO-B

Strijen

Ondersteuning Stichting Collectieve Beveiliging Strijen voor collectief cameratoezicht op bedrijventerrein Bonaventura

Barendrecht

Projectbegeleiding KVO-B  en collectief cameratoezicht op alle bedrijventerreinen, voorzitter werkgroep KVO-B

Overig:

Adviserend lid bestuur PVO Noord-Nederland

Adiviserend lid parkmanagement overleg Parkamanegement Fryslân

Emmeloord

Procesbegeleiding (her)certificering KVO-B bedrijventerrein De Munt

Projectbegeleiding KVO-B en collectief cameratoezicht bedrijventerrein De Munt, voorzitter werkgroep KVO-B

Drachten

Ondersteuning parkmanagment bij certificeringstrajecten KVO-B voor bedrijventerreinen Kantorenpark en Tussendiepen, voorzitter werkgroepen KVO-B

Gorredijk

Procesbegeleiding hercertificering KVO-B

Veenendaal

Technisch voorzitter en secretaris werkgroep KVO-B bedrijventerreinen Het Ambacht/Nijverkamp, Compagnie, Compagnie-Oost, de Faktorij/De Vendel en de Batterijen.