Bedrijventerreinen Heerenveen

Maandag 14 december 2020  werden door de vertegenwoordigers van de OndernemersKring Heerenveen (OKH), beveiligingsbedrijf Trigion, politie en gemeente een handtekening gezet onder het convenant 'cameraproject',
Het officiële moment werd vanuit knooppuntheerenveen gestreamd naar de leden van de OKH.

Alle bedrijventerreinen in Heerenveen zijn inmiddels volgens de nieuwste technologieën beveiligd. Ondernemers die al bij een andere alarmcentrale zijn aangesloten kunnen deze dienst doorzetten naar Trigion. De beveiliger van Trigion is altijd dichtbij Heerenveen en de beelden zijn haarscherp. In de toekomst wordt de dienst mogelijk uitgebreid met kentekenherkenning en sensoren op het hekwerk van bedrijven. Volgens burgemeester Tjeerd van der Zwan "belangrijke ontwikkelingen! Het cameraproject heeft een preventieve werking en daarmee wordt de economische schade voor ondernemers beperkt".

De werkgroep die zich bezig houdt met de veiligheid op de bedrijventerreinen bestaat uit een vertegenwoordiger vanuit de OKH, ondernemers, politie, brandweer en gemeente. Voorzitter van de werkgroep is Jan de Jong, van De Jong Borg. Hij is ook de projectleider van het cameratoezicht.

 

 

Bedrijventerrein Sewei.

Dinsdag 11 juni 2019 vond bij de Weidse Blik in Joure de Audit plaats voor de hercertificering van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerrein Sewei. De Audit werd bij de werkgroep KVO-B afgenomen door Robert Snel van de KIWA. Naast alle werkgroep leden was ook procesbegeleider Onno Keuker van het MKB aanwezig. De Auditeur stelde vast dat de werkgroep o.l.v. voorzitter Jan de Jong van De Jong Borg,  alle geplande maatregelen van de afgelopen 3 jaren goed had uitgevoerd en gemotiveerd had samengewerkt. Sewei heeft mede hierdoor de zaken rondom verkeersveiligheid, brandveiligheid en criminaliteitsbeheersing goed voor elkaar. Op basis van de veiligheidsanalyse van o.a. de uitkomsten van de enquête onder alle ondernemers heeft de werkgroep een nieuw Plan van Aanpak voor de komende 3 jaren opgesteld. De auditeur heeft de vertegenwoordigers van de ondernemers, politie, brandweer, gemeente en collectieve beveiliger in de werkgroep bevraagd over de keuze, uitwerking en motivatie van deze maatregelen. Aan het eind van de 2 uur durende bijeenkomst was de Auditeur zeer tevreden over het nieuwe Plan van Aanpak en verleende hij Sewei een nieuwe KVO-B certificering voor de komende 3 jaren!

Bedrijventerreinen Wolvega

De Stichting Parkmanagement Bedrijventerreinen Wolvega heeft onlangs de overeeenkomst met Renewi voor het collectief verwerken van afval verlengd. De SPBW werkt al jaren samen met Renewi voor een goed collectief afvalbeheer op de bedrijventerreinen van Wolvega en vele bedrijven maken inmiddels gebruik van de goede prijsafspraken en operationele service die in de overeenkomst zijn vastgelegd. Onder voorzitterschap van De Jong Borg vindt er ieder kwartaal overleg plaats tussen beide partijen, waarin de rapportages van Renewi over de Service Level Agreement worden besproken. Op woensdag 16 oktober 2019 werd in hotel van der Valk de nieuwe overeenkomst ondertekend door het bestuur van de SPBW en afgevaardigden van Renewi.