gallery/logo (2)
gallery/logo sewei
gallery/logo_pmt
gallery/logo cbbb
gallery/logo strijen
gallery/logo ocl
gallery/logo vpb
gallery/logo kvob

Bedrijventerrein Gorredijk

Onder procesbegeleiding van Jan de Jong van De Jong BORG heeft bedrijventerrein Overtoom Gorredijk voor de 4de keer de hercertificering KVO-B behaald. De werkgroep heeft in een aantal weken onder leiding van de nieuwe parkmanager Jan Teunissen heel goed werk verricht, met het uitwerken van een goede analyse en een nieuw Plan van Aanpak voor de komende 3 jaar. 

Op 17 januari 2019 werden de certificaten in een speciale bijeenkomst op de gemeentewerf aan de betrokken partijen uitgereikt door wethouder Anko Postma. Hieronder enkele beelden van de uitreiking

gallery/img_0163
gallery/img_0166
gallery/img_0167
gallery/img_0165
gallery/img_0164

Bedrijventerreinen Heerenveen

Heerenveen – Noord, Businesspark Friesland, Businesspark Friesland – West, Businesspark Nijehaske, Bedrijventerrein Kanaal, Bedrijventerrein Haskerveen, Internationaal Bedrijventerrein Friesland (IBF) en Heerenveen – Zuid  in de gemeente Heerenveen hebben na een succesvolle Audit op 26 februari 2019 wederom het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken behaald. Dit Keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar gestart is met de samenwerking om de veiligheid te verbeteren. Een belangrijke voorwaarde in het proces om een KVO-B-certificaat te behalen is dat ondernemers samen met gemeente, politie, brandweer en evt. andere partijen afspraken maken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer aan te pakken. Dit levert een veiliger omgeving op met als resultaat een groter gevoel van veiligheid en minder schade. Daar profiteert iedereen van.

Onder leiding van voorzitter Jan de Jong van De Jong Borg heeft de werkgroep de afgelopen jaren diverse maatregelen uitgevoerd om de bedrijventerreinen 'schoon, heel en veilig' te maken. De incidentencijfers van politie en brandweer tonen dit ook aan. Voor de komende 3 jaar is er een nieuw Plan van Aanpak gemaakt. Onno Keuker van het MKB-Nederland heeft het proces van hercertificeren begeleid.

 

Bedrijventerrein Sewei.

Dinsdag 11 juni 2019 vond bij de Weidse Blik in Joure de Audit plaats voor de hercertificering van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerrein Sewei. De Audit werd bij de werkgroep KVO-B afgenomen door Robert Snel van de KIWA. Naast alle werkgroep leden was ook procesbegeleider Onno Keuker van het MKB aanwezig. De Auditeur stelde vast dat de werkgroep o.l.v. voorzitter Jan de Jong van De Jong Borg,  alle geplande maatregelen van de afgelopen 3 jaren goed had uitgevoerd en gemotiveerd had samengewerkt. Sewei heeft mede hierdoor de zaken rondom verkeersveiligheid, brandveiligheid en criminaliteitsbeheersing goed voor elkaar. Op basis van de veiligheidsanalyse van o.a. de uitkomsten van de enquête onder alle ondernemers heeft de werkgroep een nieuw Plan van Aanpak voor de komende 3 jaren opgesteld. De auditeur heeft de vertegenwoordigers van de ondernemers, politie, brandweer, gemeente en collectieve beveiliger in de werkgroep bevraagd over de keuze, uitwerking en motivatie van deze maatregelen. Aan het eind van de 2 uur durende bijeenkomst was de Auditeur zeer tevreden over het nieuwe Plan van Aanpak en verleende hij Sewei een nieuwe KVO-B certificering voor de komende 3 jaren!

Bedrijventerreinen Wolvega

De Stichting Parkmanagement Bedrijventerreinen Wolvega heeft onlangs de overeeenkomst met Renewi voor het collectief verwerken van afval verlengd. De SPBW werkt al jaren samen met Renewi voor een goed collectief afvalbeheer op de bedrijventerreinen van Wolvega en vele bedrijven maken inmiddels gebruik van de goede prijsafspraken en operationele service die in de overeenkomst zijn vastgelegd. Onder voorzitterschap van De Jong Borg vindt er ieder kwartaal overleg plaats tussen beide partijen, waarin de rapportages van Renewi over de Service Level Agreement worden besproken. Op woensdag 16 oktober 2019 werd in hotel van der Valk de nieuwe overeenkomst ondertekend door het bestuur van de SPBW en afgevaardigden van Renewi.

gallery/img_0857
gallery/img_0858
gallery/img_0859
gallery/img_20190919_124754
gallery/img_20190919_124946